GDPR

Vilka kategorier av personuppgifter för affärskontakter lagrar och behandlar Lundpac?

 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Fakturaadress
 • Leveransadress
 • Kontaktperson
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Vilka på Lundpac administrerar persondata för våra affärskontakter?

Följande kontaktpersoner på Lundpac behandlar personuppgifter för affärskontakter:

 • Försäljning
 • Service/support
 • Administration

I vilket syfte behandlar Lundpac personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifterna för specifika och legitima affärsändamål vilka inkluderar några eller alla nedan villkor:

 • Där  behandlingen  av  personuppgifter  gör  det  möjligt  för  oss  att  förbättra, modifiera, personifiera eller på annat sätt förbättra våra tjänster / kommunikation till gagn för våra samarbetspartners.
 • Att identifiera och förebygga bedrägeri
 • För att förbättra säkerheten för våra nätverks- och informationssystem
 • Att tillhandahålla kommunikation som vi tror kommer att vara av intresse för dig

När vi behandlar data för dessa ändamål kommer vi se till att vi alltid visar hänsyn och tillgodoser dina rättigheter. Du har rätt att invända mot denna behandling, vänligen nyttja följande länk. klicka här. Tänk på att om du motsätter dig behandlingen kan det påverka vår förmåga att utföra uppgifterna ovan till din fördel.

Hur länge sparar Lundpac personuppgifterna?

Lundpac behåller personuppgifterna under hela affärsrelationen eller i som längst 18 månader efter den sista affärskontakten förutsatt att ingen annan tvingande lagstiftning finns för fortsatt behandling.

Kan jag korrigera eller begränsa behandlingen av mina personuppgifter?

När som helst kan du som samarbetspartner till Lundpac korrigera de lagrade personuppgifterna, överföra data till ett annat system, begränsa behandlingsnivån eller ta bort data. Du kan dessutom göra invändningar mot lagring och behandling av personuppgifterna eller få en kopia på uppgifterna.

Vi hoppas att informationen kring vår hantering av personuppgifter är till hjälp och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dig. Vid frågor kring lagring eller behandling av uppgifterna, vänligen kontakta Lundpac.