Service - support


 

Support och service på våra anläggningar / maskiner står oss i första led med högsta prioritet.

Att tillgå finns tillverkarnas specialister, vårt nätverk över landet av utomstående tekniker, samt vi själva, där vi alltid beredd att hjälpa till om det skulle uppstå problem med någon av våra maskiner.

VPN-support finns att tillgå till samtliga maskiner levererade med PLC/PC-styrsystem.