Första hjälpen
Välkommen till Lundpacs Första hjälpen-jour

Ofta finns det enkla förklaringar till oplanerade driftsavbrott.

Orsaken kanske ligger i någon av dessa tio punkter:

* Har maskinen fått service enligt instruktionsbokens rekommendationer?
* Har maskinen rengjorts nyligen?
* Är luft och el inkopplade?
* Är alla nödstopp återställda?
* Är alla luckor stängda?
* Är överlastkopplingarna återställda?
* Är alla grundinställningar korrekta?
* Är de mekaniska överföringarna OK?
* Har det gjorts några stora förändringar på utrustningen?
* Vet alla operatörer hur maskinen fungerar?